Beleidsplan

 1. Algemene doenstelling (ANBI):

Het genereren van gelden voor de bouw van scholen in ontwikkelingslanden.

Eerste opdracht: De eerste opdracht is het genereren van €65.000,- voor de bouw en inrichting van een basisschool in het dorp Birisha in centraal-Kenia.

2. Hoofdlijnen beleidsplan:

Missie:

Primair: Het ondersteunen van de lokale stichting Birisha met financiele middelen met het doel kinderen goed onderwijs in een goede school te laten genieten.

Secundair: Het inzamelen van gelden voor de bouw van scholen in ontwikkelingslanden.

Visie

Goed onderwijs aan kinderen in hun directe dagelijkse leefomgeving is van eminent belang voor hun ontwikkelingskansen. Daarvoor zijn niet alleen gekwalificeerde leerkrachten nodig, maar ook goed geoutilleerde gebouwen. Wanneer kinderen gedwongen grotere afstanden moeten afleggen om hun school te bereiken, is dat niet goed voor hun ontwikkeling. Daarom moet er alles aan gedaan worden om kinderen in ontwikkelingslanden die goede ontwikkelingskansen te bieden.

Strategie

De stichting tracht voor het primaire doel (bouw school Birisha) middelen te verwerven door:

 • Donaties van particulieren en particuliere organisaties, zoals Rotary en de Lions;
 • Een crowdfundingsactie;
 • Sponsorlopen
 • Grotere fondsen gericht op ontwikkelingssamenwerking, zoals de Wilde Ganzen

De stichting zal tezamen met de stichting in Kenia opdrachtgever zijn voor plaatselijke aannemers. Voor de bouw zelf zijn er geen voorbereidingskosten i.v.m. prodeo-inzet van architect en bouwtechnisch bureau.

Vermogensbeheer

Het vermogen wordt, conform de stichingsstatuten artikel 10 beheerd door de stichting zelf. De handelingsbevoegdheden van de bestuursleden zijn vastgelegd in de statuten.

Achtergrond en context

Berisha is gelegen in Centraal Kenya en de provincie Nyeri. Het wordt omgeven door valleien en bossen. In het westen wordt de provincie begrensd door de beroemde Aberdares bergketen en in het oosten door Mount Kenya. Beriha is een eenvoudig klein dorp met ca. 200 families. Men leeft er vooral van landbouw en veeteelt. Er zijn weinig voorzieningen. Als men elkaar wil ontmoeten, dan is dat in een nabij gelegen winkelcentrum. Berisha heeft zelf geen medische voorziening. In de Nabije omgeving bevinden zich drie medische voorzieningen. In geval van nood moet men tussen de 4 en 10 kilometer reizen voor medische hulp. Birisha heeft een Katholieke-, een Gereformeerde- en een Evangische Kerk. Er is geen openbaar vervoer in het dorp en omgeving. Het dorp en de omgeving zijn te bereiken door een rijksweg 85.

De enige onderwijs voorziening is de openbare basisschool. De overige scholen liggen op 15 kilometer van Birisha in Mbirithi, Tanyai en Ruirii. De kinderen leren 3 talen op school. Er wordt onderwezen in de traditionele Kikuyu taal. Tevens leren de kinderen Swahili, de officiele taal in Kenya en de Engelse taal. Per jaar komen er 15 nieuwe leerlingen naar de school. De school is gestart in 1982. De school bedient naast de kinderen uit Birisha ook kinderen uit de nabije omgeving. Momenteel heeft de school 210 leerlingen, 110 uit birisha en 100 uit de omgeving. Jongens en meisjes zijn gelijkelijk verdeeld. Er zijn 9 klassen (inclusief een kleuterklas) met 6 onderwijzeressen en 3 onderwijzers. De school staat goed aangeschreven in de omgeving. De resultaten zijn goed. Leerlingen stromen door naar middelbaar-, hoger en academisch onderwijs.

Visie van de school: “Wij willen uitmunten in opvoedingsontwikkeling en innovatie”.

Missie van de school; “Voorzien in uitdagend onderwijs en een gezonden ontwikkeling teneinde de leerlingen in staat te stellen om succesvolle leiders te worden”.

Kernwaarden van de school: “Aandachtig, punctueel, Samenwerking, Discipline en integriteit”.

Motto van de school: ‘Better your best!’

Het onderwijs in Birisha, Kenya wordt bedreigd. De school is een houten verzameling van lokalen. De staat is slecht. Als er op zeer korte termijn geen nieuw stenen school komt zal onderwijs in Birisha uitsterven. De kinderen zullen dan een dorp verderop naar school moeten. Dat zou het begin zijn van de ontvolking van het dorp Birisha. Momenteel wonen er nog 350 mensen in Birisha. Verontruste ouders hebben in Birisha een stichting opgericht om te komen tot een nieuwe school. Birisha Nijmegen wil deze stichting ondersteunen in het realiseren van een nieuwe school door middel van financiële bijdragen.

De nieuwe school zal worden gebouwd door lokale ondernemers met lokale materialen. Er is voorzien in 8 lokalen, een docentenkamer en een bibliotheek met internetomgeving. Tevens komt er een nieuw toiletgebouw. De nutsvoorzieningen (elektra en water) zullen aangelegd moeten worden en de gehele inventaris is aan vervanging toe.

3. Bestuurders

C. Venhuizen-wangari, voorzitter

C.T.J.M. de ruwe, secretaris

T.J.A.M de ruwe, penningmeester

4. Bezoldiging;

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging. De stichting werkt verder alleen met vrijwilligers.

5. Tot nu toe uitgeoefende activiteiten;

 • 4 sponsorlopen.
 • Wafelbakken.
 • 2 maal haren knippen.
 • Presentatie poëziebundel (helft van de opbrengst voor Birisha).
 • Benadering van potentiële sponsoren, zoals de Seven Hills Runners Club, Kerkgenootschappen, Stichting Zevenheuvelenloop.
 • Verwerving giften particulieren.
 • Verkregen toezegging Bouwkundig Adviesbureau voor gratis dienstverlening en advies.

6. Financiele verantwoording;

Oprichtings en administratie kosten €5000,-

Bouw school €50.000,-

Inventaris €10.000,-

Totaal €65.000,-